2013/39 sayılı Genelgeyi açıklayan 2014/11 sayılı Genelge yayımlandı.

GENELGE 2014/11 Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulamalarına ilişkin yayımlanan 28/11/2013 tarih, 2013/39 sayılı Genelgenin “- Ülkemizdeki prim ödeme süreleri fakitülkelerdeki sürelerin çakışması” başlıklı 3 numaralı maddesi ile ilgili olarak sosyal güvenlik il müdürlüklerinden intikal eden tereddütlü hususların, bundan böyle uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda sürdürülmesi uygun görülmüştür. 1- 28/11/2013 tarihli Genelge ile 08/06/2011 tarihli ve 2011/ 48 sayılı  “Yurtdışı borçlanma ve tahsis işlemleri” başlıklı Genelgenin 1.2.5. Yurtdışı sürelerinin yurtiçi hizmet süreleri ile çakışması başlıklı bölümünün sadece 3 üncü fıkrasının 1

By |2019-01-29T23:55:55+03:00Nisan 30th, 2014|Genel, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok

Danıstay kararı hakkında genelge (Dis tedavileri ödeme islemleri)

Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine Danıştay 15. Dairesinde açılan dava neticesinde Sağlık Uygulama Tebliği'nin 2.4.1.B-2 maddesinin 1. bend.nde yer alan"" ibaresinin yürütmesi durduruldu. 2.4.1.B-2- maddesi aşağıdadır;   2.4.1.B-2- Diş tedavileri ödeme işlemleri SUT eki EK-2/Ç Listesinde yer alan “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde yer alması koşuluyla özel sağlık hizmeti sunucularında uygulanan ortodontik tedaviler dışındaki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bedelleri, “Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Rehber Tarifesi’’nde yer alan fiyatlar tavan olmak kaydıyla,fatura tutarı üzerinden ödenir. Ancak ödeme tutarı; tedavinin yapıldığı ilde o işlem için fatura edilen en düşük fatura tutarını geçemez. En düşük tutarın SUT eki

By |2019-01-29T23:55:55+03:00Nisan 30th, 2014|Genel, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok

Mart 2014’te hastanelerin TİG verisi hakkında duyuru yayımlandı.

 Sağlık Bakanlığı Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Daire Başkanlığı tarafından Mart 2014’te hastanelerin tig verisi hakkında duyuru yayımlandı. Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda her ay düzenli olarak yayınlanan Kamu,Özel ve Üniversite hastanelerinin Mart 2014 Dönemi TİG sistemine gönderdikleri verilerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.  - Kamu Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu  kamu_mart -tıklayınız.. - Özel Hastaneler TİG

By |2014-04-28T14:56:21+03:00Nisan 28th, 2014|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok

Eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar hakkında duyuru yayımlandı.

Bilindiği üzere “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik” 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr Yönetmelik doğrultusunda eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar listesi güncellenmiş ve Türk Eczacıları Birliği ile İl Sağlık Müdürlükleri’ne gönderilmiş olup listenin bir örneği ekte yer almaktadır. Gereği önemle duyurulur. Ek: Eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar liste

By |2014-04-25T14:20:46+03:00Nisan 25th, 2014|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok

Saglık.NET Evde Saglık Modülü hakkında duyuru yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık.NET Evde Sağlık Modülü hakkında duyuru yayımlandı.   Halk Sağlığı Bilgi Sistemi projesi kapsamında uygulamaya konulacak olan Evde Sağlık Modülü'ne 30 gün içerisinde (24 Mayıs 2014 tarihine kadar) entegre olmanız gerekmektedir.  Web servisi entegrasyon kullanım kılavuzunu ekte yer almaktadır. HSBS Birim Sorumlusu:  Gül KUZEY İletişim: Halil ÇOLAK halil.colak@saglik.gov.tr;  Öznur AYDIN oznur.aydin@saglik.gov.tr  

By |2014-04-25T14:11:18+03:00Nisan 25th, 2014|Sağlık.NET|Yorum yok

Tam Gün Yasası Uygulaması hakkında 2014/15 sayılı genelge yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Tam Gün Yasası Uygulaması hakkında 2014/15 sayılı genelge yayımlandı. genelge için tıklayınız.  

By |2019-01-29T23:55:55+03:00Nisan 24th, 2014|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok

Muayene kota kontrolleri için verilecek dilekçe süresi uzatılması ile ilgili duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından tüm özel sağlık hizmet sunucularının dikkatine muayene kota kontrolleri hakkında duyuru yayımlandı. Duyuru için tıklayınız. Muayene kota kontrolleri için verilecek dilekçe süresi duyuru

By |2014-04-19T15:48:57+03:00Nisan 19th, 2014|SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Hakkında Genelge

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Hakkında 2014/10 sayılı Genelge yayımlandı. Genelgeyi link ten indirebilirsiniz.

By |2014-04-15T15:33:26+03:00Nisan 15th, 2014|SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok
Go to Top