Mart 2014’te hastanelerin TİG verisi hakkında duyuru yayımlandı.

2014-04-28T14:56:21+03:00

Sağlık Bakanlığı Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Daire Başkanlığı tarafından Mart 2014’te hastanelerin tig verisi hakkında duyuru yayımlandı. Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda her ay düzenli olarak yayınlanan Kamu,Özel ve Üniversite hastanelerinin Mart 2014 Dönemi TİG sistemine gönderdikleri verilerle ilgili bilgiler [...]

Mart 2014’te hastanelerin TİG verisi hakkında duyuru yayımlandı.2014-04-28T14:56:21+03:00

Eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar hakkında duyuru yayımlandı.

2014-04-25T14:20:46+03:00

Bilindiği üzere “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik” 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr Yönetmelik doğrultusunda eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar listesi güncellenmiş ve Türk Eczacıları Birliği ile İl Sağlık Müdürlükleri’ne gönderilmiş olup listenin bir örneği ekte yer almaktadır. Gereği önemle duyurulur. Ek: Eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar liste

Eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar hakkında duyuru yayımlandı.2014-04-25T14:20:46+03:00

Döner sermayeli isletmelerin mali kaynaklarının degerlendirilmesi hakkında genel yazı

2014-04-14T13:34:13+03:00

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Döner sermayeli işletmelerin mali kaynaklarının değerlendirilmesi hakkında genel yazı yayımlandı. Dokümanı linkten indirebilirsiniz.

Döner sermayeli isletmelerin mali kaynaklarının degerlendirilmesi hakkında genel yazı2014-04-14T13:34:13+03:00

Aile hekimlerinin tutacagı nöbetlerle ilgili uyulacak hususlar hakkında duyuru

2014-04-10T10:23:43+03:00

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Aile hekimlerinin tutacağı nöbetlerle ilgili 2014/12 sayılı genelge yayımlandı. Genelgeyi linkten indirebilirsiniz.  

Aile hekimlerinin tutacagı nöbetlerle ilgili uyulacak hususlar hakkında duyuru2014-04-10T10:23:43+03:00
Go to Top