Kamu Hastaneler Kurumu’ndan “Promosyon Ödemeleri” hakkında genelge yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından "Promosyon Ödemeleri" hakkında genelge yayımlandı.  

By |2019-01-29T23:55:55+03:00Haziran 26th, 2014|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok

E-Ödenek (Online Geçici İs Göremezlik) uygulamalarında yapılacak kesinti hakkında duyuru yayımlandı.

DUYURU E-Ödenek (Online Geçici İş Göremezlik)UYGULAMALARINDA YAPILACAK KESİNTİ HAKKINDA DUYURU Kurumumuz performans iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, gelişen teknolojiye göre yazılımlarımız ve donanımlarımız sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda yapılacak iyileştirme çalışmalarına 18Haziran 2014 tarihinde saat 19:00’da başlanıp, saat 23:00’da sonlanacak şekilde planlama yapılmıştır. İşlem süresince sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları (Aile ve iş yeri hekimlikleri ile diğer tüm sağlık sunucuları) E-Ödenek Uygulamalarında (Hastane-İşveren-SGM) hiçbir süreçte işlem GÖNDEREMEYECEKLERDİR. KESİNTİ SÜRESİNCE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK RAPORLARI MANUEL OLARAK DÜZENLENEBİLECEKTİR. Bilgilerinize rica ederim.  

By |2014-06-19T16:19:33+03:00Haziran 19th, 2014|SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok

USVS Yeni Sürüm hakkında TKHK duyurusu yayımlandı.

Sayı : 44141763/700 Konu : USVS Yeni Sürüm Sağlık.NET projesi kapsamında sağlık tesislerince kullanılan Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) 2.2 sürümü http://e-saglik.gov.tr/SaglikNet/SaglikNetDokumanlari.aspx internet adresinde yayımlanmıştır. Söz konusu sürümün sağlık tesislerinin kullandıkları Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin (HBYS) yenisürüme uyarlanarak en kısa sürede uygulamaya konulmasının sağlanması ve USVS'nin daha sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi için önerilerin Kurumumuza bildirilmesi hususunda; Gereğini bilgilerinize rica ederim. Uzm. Dr. Merve AKIN Kurum Başkanı a. Kurum Başkan Yardımcısı Dağıtım: Gereği: 88 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine  

By |2014-06-17T12:22:10+03:00Haziran 17th, 2014|SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok

Medula hastane sürecinde yapılacak degisiklikler hakkında duyuru yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından Medula hastane sürecinde yapılacak değişiklikler hakkında duyuru yayımlandı. Duyuru içibn tıklayınız... Medula hastane sürecinde yapılacak değişiklikler hakkında duyuru Entegrasyon kılavuzu için tıklayınız.. entegrasyın kılavuzu  

By |2014-06-19T16:18:50+03:00Haziran 17th, 2014|SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok

“Saglık Hizmet Sunucuları ve Kontrol Standartları” genelgesinde degisiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından "Sağlık Hizmet Sunucuları ve Kontrol Standartları" konulu 2012/41 sayılı genelgede değişiklik yapan 2014/17 sayılı genelge yayımlandı. Genelgenin asılı ve ekleri için tıklayınız... "Sağlık Hizmet Sunucuları ve Kontrol Standartları" genelgesinde değişiklik  

By |2014-06-17T12:23:26+03:00Haziran 14th, 2014|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok

ÖZEL SAGLIK HİZMET SUNUCULARINDAKİ GÜNLÜK MUAYENE SÜRELERİNİN GİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

  18.04.2014 tarihinde Kurumumuz web sayfasında yayımlanmış olan "Kurumumuzla Sözleşmeli Tüm ÖzelSağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine" başlıklı duyuruya istinaden, Kurumumuzla sözleşmeli özelsağlık hizmet sunucularında görev yapmakta olan tüm hekimlerin (günlük muayene kotası hesaplanacakolan) günlük çalışma sürelerinin sisteme girilebilmesi için son bildirim süresi 30.05.2014 tarihi mesai saati sonuna kadar uzatıldığı bildirilmiştir. Ancak, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinde yaşanmakta olan yoğunluk göz önünde bulundurularak bu süre 13.06.2014 tarihi mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. Tüm özel sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur  

By |2014-06-17T12:24:10+03:00Haziran 14th, 2014|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok

Toplum tabanlı kanser tarama MSVS entegrasyonu hakkında duyuru (GÜNCEL)

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık.Net 2 Sistemi'nde yapılan güncellemeler hakkında duyuru yayımlandı. (Daha önce yayımlanan duyuru güncellenmiştir.) Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerini ön planaçıkartmaktadır. Başkanlığımızca oluşturulan Ulusal Tarama Standartları doğrultusunda yapılan toplum tabanlı tarama programlarıyla meme, serviks, kolorektal kanserler gibi taranabilen kanserlerde erken dönemde tanı konulabilmesi amaçlanmaktadır. Tarama programlarının Halk Sağlığı Müdürlüklerince ortak bir program çerçevesinde yürütülebilmesi için HSBS içinde kanser modülü hazırlanmıştır. AHBS ve

By |2019-01-29T23:55:55+03:00Haziran 14th, 2014|Genel, SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok
Go to Top