Yabancı Uyruklu Hastalar ve Refakatcilerinin Tedavi Giderleri Duyuru

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Yabancı Uyruklu Hastalar ve Refakatçilerinin Tedavi Giderlerinde Ödeme Emrine Bağlanacak belgeler hakkında yazı yayımlandı.

By |2019-01-29T23:55:54+03:00Eylül 29th, 2014|MALİYE BAKANLIĞI|Yorum yok

Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu güncellendi.

Değişiklikler; 1.38 -  e-Rapor ve Sağlık Tesis Yardımcı İşlemleri web servislerine erişim yöntemi ws-security olarak değiştirilmiş olup, yeni e-Rapor ve Sağlık Tesis Yardımcı İşlemleri web servisleri test ortamında kullanıma açılmıştır. Servislere yeni erişim yöntemiyle ilgili sorularınız için xml@sgk.gov.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz. (e-Rapor web servisi gerçek ortamda kullanıma açıldıktan kısa bir süre sonra Medula Hastane Uygulaması altındaki ilaç kullanım rapor bilgisi kayıt web servisi kullanıma kapatılacaktır.) 

By |2014-09-29T18:29:12+03:00Eylül 29th, 2014|SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok

SGK’dan kamu kurum ve kuruluslarına duyuru

Bilindiği üzere, 2/11/2011 tarihli, 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde 9 eklenmiş olup, söz konusu maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkralarında; “(…) ayrı ayrı dikkate alınarak bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme

By |2019-01-29T23:55:54+03:00Eylül 29th, 2014|SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok

Adli makamlarca rapor istenen kisilerden ücret alınır mı?

25.07.2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin “2.2. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları” başlıklı maddesinin 14’üncü fıkrasında; “Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-2-B Listesinde yer alan rapor puanlar esas alınarak sadece bir adet olarak faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek

By |2014-09-29T18:21:36+03:00Eylül 29th, 2014|Genel|Yorum yok

Tarifede acıklaması bulunmayan durumlarda SUT usul ve esasları cercevesinde işlem tesis edilebilir mi?

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11/09/2014 tarihli ve 5409.807 sayılı görüş yazısında; Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyen, “Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları”nda özel düzenleme bulunmayan işlemlerin Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine benzer şekilde yürütülmesinin uygun olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu görüş çerçevesinde, Kamu Sağlık Hizmetler iSatış Tarifesi Usul ve Esaslarında düzenleme bulunmayan durumlarda ve tarifede yer alan işlemlerin açıklamasında yer almayan hususlarda,

By |2014-09-29T17:10:26+03:00Eylül 29th, 2014|Genel|Yorum yok

Engelli Saglık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Saglık Kuruluşları ve Hakem Hastane Listesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları ve Hakem Hastane Listesi yayımlandı. Liste-1 ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI liste-2 ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKEM HASTANE LİSTESİ    

By |2014-09-29T17:05:10+03:00Eylül 29th, 2014|Genel|Yorum yok

Tüm saglık kurumları çalısan güvenliği kapsamında öz degerlendirme yapacak duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından "Tüm sağlık kurumlarının çalışan güvenliği kapsamında öz değerlendirme yapması" hakkında duyuru yayımlandı Tüm sağlık kurumları çalışan güvenliği kapsamında öz değerlendirme yapacak ekler shksliste shkshastane shksadsm

By |2014-09-29T16:59:08+03:00Eylül 29th, 2014|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok

HSBS Misafir Anne Modülü Web Entegrasyonu ile İlgili Duyuru

HSBS Misafir Anne Modülü Web Entegrasyonu Anne ve bebek ölümlerini azaltmak için elverişsiz hava ve yol koşulları olan yerleşim merkezlerinde ikamet eden gebelerin muhtemel doğum tarihleri yaklaştığında daha elverişli yerleşim merkezlerine nakledilerek konaklamalarının sağlanması ve hastanelerde doğumlarının gerçekleştirilmesi için Ekim 2008 tarihinden itibaren Misafir Anne Uygulaması yürütülmektedir. Söz konusu programa ilişkin hazırlanan Halk Sağlığı Bilgi

By |2014-09-29T16:50:41+03:00Eylül 29th, 2014|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok
Go to Top