Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

2014-11-14T16:02:54+02:00

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik resmi gazete de yayımlandı. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik ek-çizelge

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik2014-11-14T16:02:54+02:00

Biyometrik kimlik dogrulama olmadan provizyon alınabilecek Danıstay kararı ile ilgili duyuru

2014-11-13T15:27:53+02:00

  SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA DUYURU (BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ) Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığının 2014/4678 Esasına kayden açılan davaya ilişkin alınan kararında; davacı isteminin kabulü ile 18.04.2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin 26. maddesindeki “biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapar” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilmektedir. Ayrıca Danıştay Onbeşinci Daire [...]

Biyometrik kimlik dogrulama olmadan provizyon alınabilecek Danıstay kararı ile ilgili duyuru2014-11-13T15:27:53+02:00

11 Kasım 2014 Test ortamı is kuralları degisiklikleri ertelendi.

2014-11-13T15:24:56+02:00

11 Kasım 2014 Test ortamında yapılması planlanan değişiklikler; Patoloji veri seti için yeni değişiklikler talep edilmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Değişiklik tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.  

11 Kasım 2014 Test ortamı is kuralları degisiklikleri ertelendi.2014-11-13T15:24:56+02:00
Go to Top