ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır. Süreç tabanlı olup ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi veya ISO 27001

By |2019-01-29T23:55:53+03:00Haziran 20th, 2015|Kalite|Yorum yok

ISO 22301 TOPLUMSAL GÜVENLİK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı yaklaşık 160 ülke tarafından onaylanmış bir standart olup, daha önce yayınlanan BS 25999 İş Sürekliliği Standardı'nın, ISO standardı olarak çıkarılan, gelişmiş bir uygulamasıdır. ISO 22301 Standardı, kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları,

By |2019-01-29T23:55:53+03:00Haziran 20th, 2015|Kalite|Yorum yok

İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri,

By |2019-01-29T23:55:53+03:00Haziran 20th, 2015|Kalite|Yorum yok

Acil Sağlık Hizmetleri Sunumunda Uyulması Gereken Esaslar Hakkında Genelge

Acil Sağlık Hizmetleri Sunumunda Uyulması Gereken Esaslar Hakkında Genelge ekte yer almaktadır. Acil Sağlık Hizmetleri Sunumunda Uyulması Gereken Esaslar

By |2015-06-18T14:09:34+03:00Haziran 18th, 2015|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok

Hizmet Alımları Kapsamında Calıstırılan İscilerin Yol Yardımı Bilgileri

Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Yol Yardımı Bilgileri Kurumumuzda yürütülen  çalışmalarda kullanılmak üzere işçilere verilen yol yardımlarına ait bazı bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Anılan bilgilerin temini amacıyla ekte sunulan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhaleleri Personel Yol Yardımı Bilgi Formu oluşturulmuştur. Ekte sunulmuş olan söz konusu formun Genel Sekreterliklerce, bağlı sağlık tesislerinin toplam işçi sayısını içerecek

By |2015-06-17T15:11:31+03:00Haziran 17th, 2015|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok

Medula Optik Uygulamasında E-Reçete ve E-Rapor Sureclerine Gecis İslemleri Hakkında Uzatma Duyurusu

Medula Optik Uygulamasında E-Reçete ve E-Rapor Süreçlerine Geçiş İşlemleri Hakkında Uzatma Duyurusu eki

By |2015-06-16T13:35:05+03:00Haziran 16th, 2015|SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok

2015 Yılı Goturu Bedel Uzerinden Saglık Hizmeti Alım Sozlesmesi ve Usul ve Esasları

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan "2015 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Ek Sözleşme Usul ve Esaslar" yayımlandı.   Ekte yer almaktadır 2015 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul ve Esasları

By |2015-06-16T13:30:53+03:00Haziran 16th, 2015|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok

Serbest Kodsuz Malzemelerin Medula Hastane Uygulamasında Faturalandırılması

Serbest Kodsuz Malzemelerin Medula Hastane Uygulamasında Faturalandırılması İle İlgili duyuru ekte yer  almaktadır. Serbest Kodsuz Malzemelerin Medula Hastane Uygulamasında Faturalandırılması

By |2015-06-16T13:26:42+03:00Haziran 16th, 2015|SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok

Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu guncellendi.

Değişiklikler; -  Yurt dışı ilaçların e-Reçete olarak, yurt dışı ilaçlara ait ilaç kullanım raporlarının da e-Rapor olarak kaydedilmesine yönelik uygulamaların devreye alındığına dair hatırlatma. Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu

By |2015-06-11T13:33:55+03:00Haziran 11th, 2015|SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok
Go to Top