ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

2019-01-29T23:55:53+03:00

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır. Süreç tabanlı olup ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi veya ISO 27001 [...]

ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ2019-01-29T23:55:53+03:00

ISO 22301 TOPLUMSAL GÜVENLİK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

2019-01-29T23:55:53+03:00

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı yaklaşık 160 ülke tarafından onaylanmış bir standart olup, daha önce yayınlanan BS 25999 İş Sürekliliği Standardı'nın, ISO standardı olarak çıkarılan, gelişmiş bir uygulamasıdır. ISO 22301 Standardı, kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, [...]

ISO 22301 TOPLUMSAL GÜVENLİK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ2019-01-29T23:55:53+03:00

İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

2019-01-29T23:55:53+03:00

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, [...]

İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi2019-01-29T23:55:53+03:00

Hizmet Alımları Kapsamında Calıstırılan İscilerin Yol Yardımı Bilgileri

2015-06-17T15:11:31+03:00

Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Yol Yardımı Bilgileri Kurumumuzda yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere işçilere verilen yol yardımlarına ait bazı bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Anılan bilgilerin temini amacıyla ekte sunulan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhaleleri Personel Yol Yardımı Bilgi Formu oluşturulmuştur. Ekte sunulmuş olan söz konusu formun Genel Sekreterliklerce, bağlı sağlık tesislerinin toplam işçi sayısını içerecek [...]

Hizmet Alımları Kapsamında Calıstırılan İscilerin Yol Yardımı Bilgileri2015-06-17T15:11:31+03:00

2015 Yılı Goturu Bedel Uzerinden Saglık Hizmeti Alım Sozlesmesi ve Usul ve Esasları

2015-06-16T13:30:53+03:00

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan "2015 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Ek Sözleşme Usul ve Esaslar" yayımlandı.   Ekte yer almaktadır 2015 Yılı Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul ve Esasları

2015 Yılı Goturu Bedel Uzerinden Saglık Hizmeti Alım Sozlesmesi ve Usul ve Esasları2015-06-16T13:30:53+03:00

Kodlama Değerlendirme Sistemi (KODESİS) uygulaması geliştirildi.

2019-01-29T23:55:53+03:00

Kodlama Değerlendirme Sistemi (KoDeSisTR) Uygulaması TİG ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığınca yürütülen klinik kodlama kalitesinindeğerlendirilmesine yönelik çalışmalar revize edilerek yeniden dizayn edilmiştir. KoDeSisTR uygulaması Daire Başkanlığımız web adresinde (www.tig.saglik.gov.tr) yayımlanan TİG Bilgilendirme Rehberinde yer alan Klinik Kodlama Hata Kategorileri (12 Ana Hata Kategori- 152 Alt Hata Kategori) esas alınarak geliştirilmiştir. Bu sistem iki düzeyden [...]

Kodlama Değerlendirme Sistemi (KODESİS) uygulaması geliştirildi.2019-01-29T23:55:53+03:00
Go to Top