Personel Modülü Sürüm Notları

V1.0 01.08.2020-30.08.2020 G1-G2 Sistem yapılandırma entegrasyonları yapıldı. Bordro entegrasyon yapıldı.