Personel Modülü Sürüm Notları

V1.3 01.11.2020-30.11.2020 G5-GH1 Tayin, terfi, ceza, izin, rapor, nöbet vb. işlemler yapılabilmesi, ilgili kayıtlar tutulabilmesi ve geçici görevde olan personelin takibi yapılabilmesi sağlandı. Personel Formuna resim eklenirken gerçekleşen hata giderildi.