Personel Modülü Sürüm Notları

V1.4 01.12.2020-30.12.2020 G6-G7-G8-GD2 Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ait özlük bilgileri bu sistem içerisinde tutulabilmesi ve gerektiğinde raporlanabilmesi sağlandı. Vardiya, nöbet bilgileri, aylık toplam çalışma süresi, izin bilgileri, katıldığı eğitimler, aylık aktivitesi, dönemlik hak ediş bilgileri vb. verilere ulaşılabilmesi sağlandı. Personel bilgilerinin özlük bilgilerine göre listelenebilmesi ve çeşitli filtreler oluşturularak raporlanabilmesi sağlandı. Personel Raporları altındaki