Personel Modülü Sürüm Notları

V1.7 01.03.2021-30.03.2021 G11-G12-GH3 Personelin çalışma zamanını görüntülemesi ve veri girişlerini yapması sağlandı. Fazla mesailer girilebilmesi raporlanması ve gerektiğinde bordroya aktarılması sağlandı. Tanımlamalar kısmında Yeni Kurs Tanımı yapılamaması hatası giderildi.