Genelge ekte yer almaktadır.

4447+sayılı+kanunun+geçici+15+inci+maddesinde+öngörülen