Acil sağlık hizmetleri sunumunda uyulması gereken esaslar konulu genelge ekte yer almaktadır.

acil sağlık hizmetleri sunumunda uyulması gereken esaslar