TS EN ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Solvent Yazılım A.Ş.
Yazılım Hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü
şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını
göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını
ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini
sağlamaktır.
Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;
● İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide
karşı Solvent Yazılım A.Ş. bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle
gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli
iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
● Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin
sürekliliğini sağlamak.
Gizlilik:
Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük:
Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişebilirlik:
Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin
gösterilmesi,
● Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda
bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
● Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
● Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS
Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
● İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
● Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit
etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini
yapmak.
● Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
● Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.