USVS2.2 kapsamında Bulaşıcı Hastalıkların bildiriminde kullanılan Bulaşıcı Hastalık Bildirim veri setinin gönderimini gerekli kılan bulaşıcı hastalık tanı kodlarında güncelleme yapılacaktır. Kodlar 05.06.2015 Cuma günü gerçek ortama yansıtılacaktır.

Bulaşıcı Hastalık Bildirim tanı kodlar; SKRS’de yer alan ICD10-MSVS ilişkisi tablosunda MSVS NO = 68 koduna karşılık gelen kodlar olarak güncelleme yapılacaktır.

AHBS ve HBYS firmalarının bir an önce güncel kodları sistemlerine yansıtmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Kodlar ekte yer almaktadır.

bulasici kodlari