Bütçe Giderleri ve Yıl sonu İşlemlerine İlişkin 10 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi yayımlanmıştır.

Ekte yer almaktadır.

Bütçe Giderleri ve Yıl sonu İşlemlerine İlişkin 10 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi