Reçete üretilen tüm sağlık birimlerinde yazılan e-reçetelerin elektronik imza ile imzalana bilmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve konuya ilişkin denetimlerin yapılması ile ilgili yazı ekte yer almaktadır.

E-Reçetelerin Elektronik İmza ile İmzalanabilmesine İlişkin Duyuru