Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları ve Hakem Hastane Listesi yayımlandı.

Liste-1

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI

liste-2

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKEM HASTANE LİSTESİ