01.02.2015 tarihinden itibaren epidermolizis bülloza tanılı hastalar için ihtiyaç duyulan yara bakım hizmetleri ve kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünlerinin,  hem ayakta ve yatarak tedaviler kapsamında, hem de evde bakım hizmetleri kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesinde yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarınca sağlanması zorunludur. Epidermolizis bülloza tanılı hastaların yara bakım ve tedavisinde yol gösterici olacak algoritmada değişiklikler yapılmış olup, ekte yer almaktadır. 

Epidermolizis Bülloza Yara Bakım ve Tedavi Algoritması