KURUMUMUZLA SÖZLEŞMELİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE

 Kurumumuzla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucularının günlük

gerçekleştirebileceği fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının tespitinde uyulması

gerekli usul ve esasların belirtildiği “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları” konulu

10.04.2014 tarihli 2014/10 sayılı Genelge hükümleri, 01.05.2014 tarihi itibariyle

uygulanacağından, bu tarihten önce başlanmış ve halen devam eden fizik tedavi ve

rehabilitasyon uygulamalarında 10.11.2010 tarihli 2010/124 sayılı Genelge hükümleri

geçerli olacaktır.

Tüm özel sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur.