Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Yol Yardımı Bilgileri

Kurumumuzda yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere işçilere verilen yol yardımlarına ait bazı bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. Anılan bilgilerin temini amacıyla ekte sunulan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhaleleri Personel Yol Yardımı Bilgi Formu oluşturulmuştur.

Ekte sunulmuş olan söz konusu formun Genel Sekreterliklerce, bağlı sağlık tesislerinin toplam işçi sayısını içerecek şekilde toplu olarak doldurulması ve Excel formatında 18.06.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadardoner.dd@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Yol Yardımı Bilgileri

form