İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik 15 Nisan 2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik linkte yer almaktadır.