Solvent Yazılım olarak, faaliyet gösterdiğimiz Bilişim Teknolojileri süreçlerinde, kalite, süreklilik ve
kusursuz çalışmanın öneminin bilincindeyiz. Bu amaçla geliştirerek ISO 9001:2015 standardı
doğrultusunda oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi Politikamız;
● Ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin ve çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirerek verimliliğimizi uluslararası düzeyde rekabet edecek seviyeye
yükseltmek,
● Güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün/hizmet
kalitesini sürekli yükseltmek ve yasal süreçler doğrultusunda müşteri beklentilerini aşan
ürün/hizmetler geliştirmek,
● Risk ve fırsat değerlendirmelerimizi ve iş süreçlerimizi gözden geçirerek, performansımıza
olumlu katkı sağlayacak yaklaşımları hayata geçirmek,
● En uygun, en doğru, en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya
çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
● Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde hareket
ederek güvenilir bir firma olmak,
● Yasal mevzuatlar ve yönetmelikler doğrultusunda hareket ederek şeffaf bir kurumsal yönetim
anlayışını felsefe edinmek,
● Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için gerekli kaynakları sağlamayı ve sürekli
iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek,
● Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini
sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir firma olmak,
çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri almak, uygun çalışma
ortamını sağlamak ve bunu güncel teknolojiler ile destekleyerek bir aile olmak,
● Deneyim ve birikimimizi daha da arttırarak ülke ekonomisine verdiğimiz desteği hizmet
kalitemiz ile katkıda bulunmak,
● Çalışanlarımızın memnuniyeti arttırmak ve kurum aidiyet duygusunu geliştirmek için çalışma
koşullarını iyileştirmek,
● Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,
Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,
● Kuruma yeni personel istihdam etmek ve istihdam edilen personellerin sürekli gelişimine
katkı sağlamak,
● Kalite politikamızı esas alarak takım ruhu bilinci ile hedeflerimize ulaşmak,
için yönetim olarak Kalite Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.