Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği 3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik ve eki ekte yer almaktadır.

KANSER BİLDİRİMİ VE KANSER KAYIT RESMİ GAZETE

ek1