Kurumunuz ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılmış olan Kimlik Paylaşımı Sistemi kullanımına ilişkin ikili anlaşmanın yapısal değişiklikler nedeni ile yenilenmesi gerekmektedir.

Yenileme işlemi ile ilgili başvurular 4-31 Aralık tarihleri arasında kurumların idari kullanıcıları tarafından,  https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr internet adresinden yetkili personel girişi yapıldıktan sonra “İdari İşlemler” menüsü altında “Protokol Yenileme İşlemi” bölümünden yapılacaktır. Belirtilen tarih aralığında başvurusunu yapmayarak ,  yenileme sürecini başlatmayan kurumların Kimlik Paylaşımı Sistemine erişimleri askıya alınacaktır.

Not: İdari kullanıcısı  ve / veya sabit IP adresi değişen kurumların, öncelikle ilgili değişiklikleri https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr  internet adresinden gerçekleştirerek Genel Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.

Duyurulur.