Sağlık Bakanlığı Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Daire Başkanlığı tarafından Mart 2014’te hastanelerin tig verisi hakkında duyuru yayımlandı.

Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda her ay düzenli olarak yayınlanan Kamu,Özel ve Üniversite hastanelerinin Mart 2014 Dönemi TİG sistemine gönderdikleri verilerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kamu Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu

kamu_mart -tıklayınız..

Özel Hastaneler TİG Veri Gönderim Durumu

özel_mart-tıklayınız..

Üniversite Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu

üniversite_mart-tıklayınız..

Not:

1) Tabloda verilen sayılar, Mart 2014 Dönemi içerisinde Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerinin TİG sistemine gönderdikleri verileri göstermektedir.

2) Yatan Hasta Sayısı Mart 2014 Dönemi içerisinde yatışı yapılan hastalarda bir gün ve üzeri yatış günü olan grubu göstermektedir.

3) Günübirlik Hasta Sayısı; Mart 2014 Dönemi içerisinde yapılan sıfır günlük yatışlar ve sisteme günübirlik olarak kaydedilen hasta gruplarını göstermektedir.