Değişiklikler;

1.53 –  Güvenli Elektronik İmza Uygulaması hakkında;
Bilindigi üzere; SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle devam eden E -reçete islemlerinde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren “Güvenli Elektronik

İmza” uygulamasına zorunlu olarak geçilecegi ve herhangi bir ertelemenin söz konusu olmayacağı, ancak hekimin güvenli elektronik imzasını henüz temin edememiş olması ya da zaman içerisinde yenileme/zayi/arıza vb. durumlar göz önünde bulundurularak hekimlere sınırlı süreyle SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle islem yapabilme imkanı saglanacağı duyurulmuştur. (1 Ocak 2016 tarihi resmi tatil olması sebebiyle uygulama 5 Ocak 2016 (Salı günü) tarihinden itibaren baslatılacaktır.)

E-reçete işlemlerinde aksamaya sebebiyet vermemek adına, uygulamanın başlayacağı tarihte gerekli teknik imkana sahip olmayacak hekimler için; Medula Hastane Uygulamasının “Tanımlamalar” menüsü altındaki “Doktor Kayıt” kısmından doktor kaydı sorgulanıp, doktor detay ekranındaki “Elektronik İ

mza Geçici Kapama” linkinden gerekli bilgileri girilerek doktorun sınırlı süreyle SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle işlem yapmaya devam etmesi sağlanacaktır.

İlk yetki 22.Aralık.2015 tarihinden itibaren 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında (özel, kamu, üniversite dahil) “Saglık Tesis Yöneticisi“ yetkisine sahip kullanıcı tarafından, Aile Hekimliklerinde ise

İl Halk Sağlığı Müdürlüklerince verilebilecek olup, daha sonraki talepler Kurumumuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerince karşılanacaktır. Yetki süresi maksimum 3 ay olarak tanımlanacak ve süre bitiminde (yeniden yetki alınmaması durumunda) hekim sadece elektronik imza ile işlem yapabilecektir.

SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle islem yapabilme yetkisi alan hekimin güvenli elektronik imzası ile isleme başlaması durumunda, almış olduğu Kurumsal Hekim Şifresiyle islem yapabilme yetkisi (yeniden bir basvuruya ihtiyaç olmaksızın) iptal edilecektir. Bu aşamadan sonra hekim sadece elektronik imzalı metodlar üzerinden işlem yapmaya devam edebilecektir.

Medula Doktor Uygulaması hakkında;

Kurumun inceleme birimlerince sözleşmeli eczanelere iade edilen e-reçete kayıtlarına hekim tarafından yapılabilen tanı, açıklama ve ilaç açıklama ekleme islemleri, hali hazırda Medula Doktor Uygulaması üzerinden de yapılabilmekle birlikte, güvenlik elektronik imza uygulamasının zorunlu hale getirilmesiyle uygulamanın ekleme islemlerinin yapıldıgı bölümler kullanıma kapatılacaktır. Bu aşamadan sonra ekleme işlemleri sadece e-reçete web servisinin ilgili metodları kullanılarak gerçekleştirilebilecektir.

e-Reçete Onay slemleri hakkında;

Elektronik reçete onay/onay iptal islemlerinde; “

İmzalı Elektronik Reçete Onay Servisi” ve “

İmzalı Elektronik Reçete Onay

İptal Servisi” kullanılmakta olup, güvenlik elektronik imza uygulamasının zorunlu hale geldigi tarih itibariyle diğer onay/onay iptal servisleri (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Onayı Servisi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Onayı İ

ptal Servisi, Yatan Hasta Reçetesi Onayı Servisi, Yatan Hasta Reçetesi Onayı

İptal Servisi) kullanıma kapatılacaktır.

Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu  ekte yer almaktadır.

Medula E-Reçete Kullanım Kılavuzu