Medula – hastane sistemini kullanmakta olan tüm özel sağlık hizmet sunucularına duyuru yayımlanmıştır. ekten duyuru dokümanına ulaşabilirsiniz.