Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Medula Web Servisleri “MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (02.12.2015)” güncellemesi yayımlandı.

Değişen Bölümler 
Versiyon: 3.1.0
Yayınlanma Tarihi:  02.12.2015

01.01.2016 TARİHİNDE DEVREYE ALINACAK (ZORUNLU) “GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA” HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kurumumuz web sayfasında yer alan 11 Kasım 2015 tarihli duyurumuzda; SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle devam eden E-reçete işlemlerinde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren “Güvenli Elektronik İmza” uygulamasına zorunlu olarak geçileceği ve herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı duyurulmuştur.

E-reçete işlemlerinde yer alan metodların güvenli elektronik imza kullanım zorunluluğu aşağıda listelenmiş olup, bahsi geçen listeye istinaden sağlık hizmetsunucularınca ilgili metodların entegrasyonunun ivedi olarak yapılması gerekmektedir.

 SN  İşlem Adı Metod Adı 1 Ocak 2016
Tarihinden
İtibaren
Kullanımı
Zorunlu
1  İmzalı Elektronik Reçete Giriş  imzaliEreceteGiris Evet
2  İmzalı Elektronik Reçete Sil  imzaliEreceteSil Evet
3  İmzalı Elektronik Reçete Onay  imzaliEreceteOnay Evet
4  İmzalı Elektronik Reçete Onay İptal  imzaliEreceteOnayIptal Evet
5  İmzalı ICD-10 Tanı Ekleme  imzaliEreceteTaniEkle Evet
6  İmzalı Açıklama Ekleme  imzaliEreceteAciklamaEkle Evet
7  İmzalı İlaç Açıklama Ekleme  imzaliEreceteIlacAciklamaEkle Evet
8  İmzalı Elektronik Reçete Sorgula  imzaliEreceteSorgula Hayır
9  İmzalı Elektronik Reçete Liste Sorgula  imzaliEreceteListeSorgula Hayır

1 Ocak 2016 tarihi sonrasında da (alınacak yetkiye bağlı olarak) SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle işlem yapılmaya devam edilebilecek olup, hekimin güvenli elektronik imzasını henüz temin edememiş olması ya da zaman içerisinde yenileme/kayıp vb. durumlar göz önünde bulundurularak hekimlere sınırlı süreyle SGK KurumsalHekim Şifresiyle işlem yapabilme imkanı sağlanacaktır. Bahsi geçen durumlarda SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle işlem yapabilme yetkisinin hangi usullerle alınacağı hususu ayrıca duyurulacaktır.

SGK Kurumsal Hekim Şifresiyle işlem yapabilme yetkisi alan hekim, yeniden güvenli elektronik imzası ile yukarıda bahsi geçen elektronik imzalı metodların herhangi biriyle işlem yapması durumunda, almış olduğu yetki (yeniden bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın) iptal edilecektir. Bu aşamadan sonra sadece elektronik imzalı metodlar üzerinden işlem yapmaya devam edebilecektir.

Kurumun inceleme birimlerince sözleşmeli eczanelere iade edilen E-reçete kayıtlarına hekim tarafından yapılabilen tanı, açıklama ve ilaç açıklama ekleme işlemleri, hali hazırda Medula Doktor Uygulaması üzerinden de yapılabilmekle birlikte, güvenli elektronik imza uygulamasının zorunlu hale getirilmesiyle uygulamanın ekleme işlemlerinin yapıldığı bölümler kullanıma kapatılacaktır. Bu aşamadan sonra ekleme işlemleri sadece yukarıda yer alan ilgili metodlar (İmzalı ICD-10 Tanı Ekleme, İmzalı Açıklama Ekleme, İmzalı İlaç Açıklama Ekleme) kullanılarak gerçekleştirilebilecektir.

Ayrıca 1 Ocak 2016 tarihinde, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Onayı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Onayı İptal, Yatan Hasta Reçetesi Onayı, Yatan Hasta Reçetesi Onayı İptal metodları kullanıma kapatılacağından, bu metodlar yerine, elektronik reçete onay işlemlerinde; “İmzalı Elektronik Reçete Onay”, “İmzalı Elektronik Reçete Onay İptal” metodları kullanılmalıdır.

Medula kullanım kılavuzu için tıklayınız..

medula_kullanim_kilavuzu_20151202_