05.05.2014 tarihinde kurum portalında duyurulan hasta kabul, fatura, rapor ve taahhüt web servisleri değiştirilmiştir.

Yeni adresler; 

https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/hastaKabulIslemleriWS?wsdl 

https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/faturaKayitIslemleriWS?wsdl

https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/raporIslemleriWS?wsdl

https://medula.sgk.gov.tr/medula/hastane/taahhutIslemleriWS?wsdl 

Medula kullanım kılavuzu için tıklayınız..

MEDULA_Kullanim_Kilavuzu_