Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda her ay düzenli olarak yayınlanan Kamu, Özel ve Üniversite hastanelerinin Nisan 2014 Dönemi TİG sistemine gönderdikleri verilerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Not:

1) Tabloda verilen sayılar, Nisan 2014 Dönemi içerisinde Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerinin TİG sistemine gönderdikleri verileri göstermektedir.

2) Yatan Hasta Sayısı Nisan 2014 Dönemi içerisinde yatışı yapılan hastalarda bir gün ve üzeri yatış günü olanlar ve Sıfır gün yatışlar olarak iki grupta gösterilmiştir.

3) Sünnet, Evde Bakım, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hizmetleri İşlem(İBaG) veriler

 

– Kamu Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu

kamu_nisan_2014

– Özel Hastaneler TİG Veri Gönderim Durumu

ozel_nisan_2014

– Üniversite Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu

universite_nisan_2014