Bilindiği üzere Kurumumuzca yapılan ödenek taahhüt ve tahsis işlemleri Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığımız tarafından yürütülmektedir. Tarafımızca yapılan ödenek taahhütleri ile taşra teşkilatından gelen ödenek taleplerinin daha hızlı işlem görmesi ve yazışmaların azaltılması amacıyla mevcut uygulamada değişiklik yapılmıştır.

Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi yatırımkalemleri (06.7 ve 06.1 Ekonomik Kodu) için yapılan taahhütler Kurumumuz web sitesi Döner Sermaye Bütçe, Muhasebe İşlemleri DaireBaşkanlığısayfasında yayınlanacaktır. Taahhüt edilen ödenek miktarları ve tahsis amaçları Döner Sermaye Analitik Bütçe Modülünde (http://analitikbutce.saglik.gov.tr/) Kullanıcı Menüsü → Ödenek İşlemleri → Yatırım Taahhütleri bölümünden görülebilecektir. Ayrıca Genel Sekreterliklere yazı gönderilmeyecektir.

Ödenek taleplerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için Döner Sermaye Analitik Bütçe Modülünde ödenek talep sistemi oluşturulmuştur. Sistem üzerinden talep yapılan kalemlerden ödenek ihtiyaçları için yazılı bildirim yapılmayacak olup (http://analitikbutce.saglik.gov.tr/) Kullanıcı Menüsü → Ödenek İşlemleri → Ödenek Talep Sistemi’ne girişler sağlanacaktır. Sisteme girişler Genel Sekterliklerce yapılacaktır. Yatırım kalemlerinden (06.7 ve 06.1Ekonomik Kodu) yalnızca taahhütü yapılmış işlemler için talep yapılacaktır (Taahhüt edilmemiş, yeni talepler için mevcut uygulamada olduğu gibi değerlendirilmek üzere Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına yazı ile talep yapılacaktır). 06.1 Mamul Mal Alımları tertibinden ödenek talebinde bulunulurken DMO’dan yapılacak alımlar için DMO listesi, ihale ve doğrudan temin alımlarında fatura örneği, 06.7 Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri tertibinden ödenek talebinde hak ediş raporu ve fatura örneği sisteme “dosya ekle” bölümünden eklenecektir.

Tahsis edilen ödenekler Döner Sermaye Analitik Bütçe Modülündeki Kullanıcı Menüsü → Ödenek İşlemleri→ Ödenek Sorgu bölümünde yayınlanmaktadır.

Tüm Genel Sekreterliklerin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis etmesi gerekmektedir.

Ödenek Talep Sistemi kullanım talimatı ekte yer almaktadır.

Ödenek Talep Sistemi kullanım talimatı

İrtibat: 0312 705 1365 Fatih Murat YÜKSEL