Özel Hastaneler Yönetmeliğin de Değişiklik Tebliği RESMİ GAZETE de yayımlandı. Yönetmelik değişiklik tebliği ekte yer almaktadır.