18.04.2014 tarihinde Kurumumuz web sayfasında yayımlanmış olan “Kurumumuzla Sözleşmeli Tüm ÖzelSağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine” başlıklı duyuruya istinaden, Kurumumuzla sözleşmeli özelsağlık hizmet sunucularında görev yapmakta olan tüm hekimlerin (günlük muayene kotası hesaplanacakolan) günlük çalışma sürelerinin sisteme girilebilmesi için son bildirim süresi 30.05.2014 tarihi mesai saati sonuna kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Ancak, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinde yaşanmakta olan yoğunluk göz önünde bulundurularak bu süre 13.06.2014 tarihi mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

Tüm özel sağlık hizmet sunucularına önemle duyurulur