V1.9 01.05.2021-30.05.2021 G15-D4

  • Personelin Doğum günü, izindeki personel vb. uyarıların sistem otomatik olarak verebilmesi sağlandı.
  • İzin Tanımlamaları kısmına verilen iznin ücretli mi Ücretsiz mi olduğunun bilgisinin girilebileceği alan tanımlandı.