V1.1 01.09.2020-30.09.2020 G3

Hastane personeline ilişkin tüm bilgilerin saklanabilmesi, memur ve sözleşmeli (döner sermaye vb.) personel kimlik, sicil, izin ve özlük bilgileri tutulabilmesi sağlandı.