V1.3 01.11.2020-30.11.2020 G5-GH1

  1. Tayin, terfi, ceza, izin, rapor, nöbet vb. işlemler yapılabilmesi, ilgili kayıtlar tutulabilmesi ve geçici görevde olan personelin takibi yapılabilmesi sağlandı.
  2. Personel Formuna resim eklenirken gerçekleşen hata giderildi.