V1.6 01.02.2021-28.02.2021 G10

Aktif çalışan ve aktif çalışmayan(ücretsiz izin, geçici görev) personel listesi sorgulanması ve raporlanarak Office ortamında çıktısı alınabilmesi sağlandı.