V1.7 01.03.2021-30.03.2021 G11-G12-GH3

  • Personelin çalışma zamanını görüntülemesi ve veri girişlerini yapması sağlandı.
  • Fazla mesailer girilebilmesi raporlanması ve gerektiğinde bordroya aktarılması sağlandı.
  • Tanımlamalar kısmında Yeni Kurs Tanımı yapılamaması hatası giderildi.