V1.0 01.08.2020-30.08.2020 G1-G2

  • Sistem yapılandırma entegrasyonları yapıldı.
  • Bordro entegrasyon yapıldı.