Prim Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayanlar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Prim Borcu nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayanlar Hakkında 17.12.2015 Tarihli ve 29565 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015/8300 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkra Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekte yer almaktadır.

Prim Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayanlar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı