İlgili yönetmelik ekte yer almaktadır.

Psikoteknik Değerlendirme Ücretleri hakkında