Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi ile İlgili 2015/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 23 Aralık 2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi