23/04/2015 (dahil) tarihinden sonra iş kazası veya meslek hastalığı provizyon seçiminin aynı zamanda bildirim yerine geçmesi yönünde Sosyal Güvenlik Kurumunca yazılım programı hazırlanmakta olup, programın uygulamaya açıldığı tarihe kadar bu konuda uygulanmış olan idari para cezaları ile ilgili olarak iş kazası veya meslek hastalığı provizyonu alınmış olduğunun MEDULA üzerinde ilgili ekrandan yapılan kontrol ile tespit edilmesi halinde sağlık hizmet sunucularına uygulanan idari para cezaları kaldırılacaktır.

 

İlgili genelge ekte yer almaktadır.

Sağlık Hizmet Sunucularının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi gene…