DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesine ilişkin 25.12.2015 tarihli “Duyuru ”da, sözleşmelerin imzalanması esnasında, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından iletilmesi gerektiği belirtilen, sözleşme eki (EK-1)’e yeni eklenen belgeler içerisinde yer alan; özel sağlık hizmeti sunucularının yöneticileri, ortakları ve hekimlerine ilişkin adli sicil kaydını gösterir belgelerin, özel sağlık hizmeti sunucuları ile daha önce sözleşme imzalamış olan hekimler için Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin (14.8) numaralı maddesi hükmünün yer aldığı ek sözleşmelerin, yeni başlayacak olan hekimler için söz konusu hükme de yer verilmiş olan sözleşmelerin veya herhangi bir sözleşmeye tabi olmaksızın çalışan/çalışacak olan hekimler için ise sadece söz konusu hükmün yer aldığı sözleşmelerin iletilme süresi, 29.01.2016 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmış ancak sözleşmelerin 31.12.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar imzalanması koşulu aynen korunmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.