DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

Bilindiği üzere 24.12.2015 tarihinde yayımlanan “Duyuru” da “2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi”nin yeniden düzenlendiği ifade edilerek; Duyuru ekinde yayınlanmış olan sözleşme metninin 31.12.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar imzalanması gerektiği bildirilmiştir.

Kurumumuzla sözleşmesi devam eden özel sağlık hizmeti sunucuları ile 01.01.2016-31.03.2016 dönemi için geçerli olan “Duyuru” eki sözleşme metni üzerinden sözleşmelerin imzalanması esnasında, özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından, sözleşme eki (EK-1)’e yeni eklenen belgeler iletilecek daha önceden var olanlar için ise bunların güncel olduğunu belirtir bir taahhütname verilmesi yeterli olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.