Sağlık Hizmetleri Alanında Sanayi İşbirliği Programı Uygulamaları Hakkında Tebliğ 20 Aralık 2015 Tarihli ve 29568 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Tebliği ekte yer almaktadır.

Sağlık Hizmetleri Alanında Sanayi İşbirliği Programı Uygulamaları Hakkın…