Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerini ön plana çıkartmaktadır. Başkanlığımızca (Türkiye Halk Sağlığın Kurumu) oluşturulan Ulusal Tarama Standartları doğrultusunda yapılan toplum tabanlı tarama programlarıyla meme, serviks, kolorektal kanserler gibi taranabilen kanserlerde erken dönemde tanı konulabilmesi amaçlanmaktadır.

Tarama programlarının Halk Sağlığı Müdürlüklerince ortak bir program çerçevesinde yürütülebilmesi için  Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) içinde kanser modülü hazırlanmıştır. AHBS ve HBYS firmalarının toplum tabanlı kanser tarama MSVS’sine uygun veri göndermesi gerekmektedir. AHBS firmaları bu servisin sadece Kanser_HedefListeGetir metoduna, HBYS firmaları ise Kanser_Mamografi_Isteklerini_Getir ve Kanser_Mamografi_Sonuc_Kaydet  metodlarına entegre olacaklardır. Bu konuda Sağlık-Net duyurular kısmında 11.06.2014 tarihinde bir duyuru yayınlanmış ancak yazılım firmalarınca başarılı entegrasyon oranına ulaşılamamıştır. İşin önemine binaen entegre olacak firmaların işlerini hızlandırmak amacıyla daha önceden yayınlanan web uygulaması kullanım kılavuzuna ek olarak örnek kodların bulunduğu bir doküman hazırlanarak ekte tarafınıza iletilmiştir. İlgili firmaların HSBS Kanser Modülü Web uygulamalarına entegre olmaları gerekmektedir.

Konu ile ilgili bilgi ve iletişim hsbs@saglik.gov.tr  mail adresi üzerinden sağlanacaktır