Sağlık uygulama tebliği hakkındaki duyuru ekte yer almaktadır.

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU