Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından “Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol” çerçevesinde tedavi edilen hastalar için ödenek tahsisi hakkında duyuru yayımlandı.

244 sayılı Kanun hükümlerine göre onaylanmış “Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol” çerçevesinde ülkemizde tedavi edilen yabancı uyruklu hastaların tedavi giderleri için Genel Bütçe “15.75.00.62-07.3.1.02-1-03.9 kaleminden ödenek tahsisi yapılmıştır. Tahsis edilen ödenekler sağlık tesislerinin bağlı olduğu Malmüdürlükleri hesaplarına aktarılmıştır. Ödenek miktarları http:analitikbutce.saglik.gov.tr adresinden kullanıcı menüsü > ödenek işlemleri > ödenek sorgu bölümünden görülebilmektedir.

 

kurum liste