Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10 Nisan 2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Tebliği ve eklerini linkten indirebilirsiniz.