T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

DUYURU
VERİ MERKEZİNİN TAŞINMASI

Kurumumuzun Veri Merkezi taşınması proje planı kapsamında devam etmektedir. Sistem alt yapısında yapılan ve yapılmaya devam edilecek olan çalışmalar nedeniyle zaman zaman planlı ve plansız kesintiler yaşanabilmektedir.

Çalışmalar süresince sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları SUT’nin “1.7.2 – MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması” başlığı altında yer verilen;

Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurumsağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.”  hükmü gereğince Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından (Hastane/Eczane) Manuel faturalama yapılabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.